Transformacja HR w czasie kryzysu

Transformacja HR w czasie kryzysu

Nasza spółka jest właścicielem produktów, które kompleksowo wspierają pracodawców. Pośród nich znajduje się specjalizujące się w rekrutacji Talent Place, wspomagające edukację pracowników Skillveo – oraz Notatek.pl, który pozwala na budowanie wizerunku pracodawcy. Od początku naszym celem było tworzenie rozwiązań, które usprawnią procesy HR i przeniosą te działania w przyszłość – funkcjonując w pełni online.

Rekrutacja to inwestycja

W momencie największej niepewności, kiedy pracownicy zostali wysłani do przymusowej pracy zdalnej, firmy zaczęły wstrzymywać swoje plany rozbudowy zespołów. To prosty mechanizm – gdy firma rośnie, management inwestuje w zatrudnienie nowych osób. W przypadku odwrotnej sytuacji – wstrzymuje takie decyzje lub zwalnia pracowników. Kryzys dotknął jednak całą branżę rekrutacyjną, a agencje zaczęły upadać jedna po drugiej. Dla społeczności rekruterów Talent Place oznaczało to zmniejszenie liczby projektów, nie ich całkowite zamrożenie. Myślę, że to zasługa kilkuletniej współpracy i zbudowanego zaufania. Nie każda branża została mocno dotknięta kryzysem. Zgłaszają się do nas organizacje, które szukają pomocy w znalezieniu pracowników np. e-commerce lub zagraniczne firmy, które stawiają oddziały w Polsce.

Praca zdalna

Od zawsze byliśmy zwolennikiem i propagatorem pracy zdalnej. W 2019 roku wydaliśmy raport „Praca zdalna 2019. Przywilej czy nadchodzący standard?”, w którym zapytaliśmy ponad 200 firm z Polski o ich stosunek do pracy zdalnej. Nie każda firma była w pełni przekonana do tego modelu, jednak w momencie wybuchu pandemii nie było wyboru. Pracownicy wielu firm musieli zostać w domach i dalej pracować. Dosłownie. Bez przygotowania się w kontekście komunikacji, narzędzi czy też wiedzy o tym jak zarządzać zdalnymi zespołami. Firmy, które nie miały takich procedur, stanęły przed potężnym wyzwaniem, jakim było skoordynowanie pracy organizacji. Dzięki temu, że byliśmy blisko i regularnie rozmawialiśmy z przedstawicielami licznych organizacji, zobaczyliśmy, że potrzebują pomocy w zrozumieniu nowej rzeczywistości.

Obecnie prowadzimy analizy stanu przygotowania firm do efektywnej pracy zdalnej. Pomagamy we wdrożeniu zmian, edukując pracowników jak zorganizować sobie w domu miejsce pracy, a managerów – jak zarządzać zdalnymi zespołami. Kryzys w pewnym sensie otworzył nam drogę do podzielenia się naszym know-how.

Digitalizacja procesów HR

Praca zdalna w konsekwencji spowodowała, że tradycyjne, fizyczne rozwiązania przestały działać. Rozmowa rekrutacyjna, Assessment Center, onboarding czy szkolenia pracowników. Wszystko to nagle musiało zostać przeniesione do świata on-line. Dzisiaj pracodawcy przeprowadzają rozmowy i zadania grupowe poprzez narzędzia video jak Microsoft Teams czy Zoom. Po wybraniu nowych pracowników muszą wprowadzić ich do organizacji, w taki sposób, aby mogli dobrze się przygotować do pracy. To nie lada wyzwania dla firm, które przed pandemią były dalekie od nowych technologii. Na zmianę podejścia w pewnym stopniu wpłynęły też inne czynniki, jak na przykład przeniesienie lekcji ze szkół do domów. Uwierzyliśmy, że możemy skutecznie się uczyć na odległość. To już nie przywilej lub dodatek, ale konieczność. Jednak pozostaje pytanie – jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości?

Ta transformacja wymaga rozwiązań, które pozwolą na efektywny przepływ informacji. Dlatego proponujemy pracodawcom nasze rozwiązanie e-learningowe, jakim jest Skillveo. To platforma, która utrzymuje płynność w przeprowadzaniu szkoleń i ułatwia wprowadzenie nowego pracownika do organizacji. Wdrożenie takiego rozwiązania to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści w oszczędności czasu i kosztów związanych z prowadzeniem standardowych szkoleń.

Nowe możliwości

Patrząc z perspektywy na wszystkie konsekwencje biznesowe, jakie spowodował COVID-19 uważam, że aby odnaleźć się w obecnej sytuacji, musimy być blisko rynku i naszych klientów, a także uważnie słuchać, jakie są aktualne wyzwania. Dzięki temu będziemy mogli dostosowywać naszą strategię działania do nowej rzeczywistości. Świat zmienia się na naszych oczach – w tym trendy społeczne i gospodarcze. Zamiast siedzieć z założonymi rękami czekając, aż wszystko będzie tak jak wcześniej – szukaliśmy nowych możliwości biznesowych. Dlatego dziś patrzymy w przyszłość z optymizmem.

Rafał Chmura – ekspert w sprzedaży organizacyjnej. Współpracuje z największymi pracodawcami w Polsce. Tworzy strategie i przewodzi zespołami sprzedaży B2B. Od lat związany z branżą startupów, rynkiem rekrutacji i szeroko pojętym HR. Od 2016 rozwija ideę crowdstaffingu poprzez budowanie społeczności rekruterów Talent Place.